Loạt dự án dự kiến mang về lợi nhuận hơn 4.000 tỷ cho Khang Điền trong hai năm tới