[𝘾𝙃𝙄̉ 𝘾𝙊̀𝙉 01 𝙉𝙂𝘼̀𝙔] 𝙆𝙃𝘼́𝙈 𝙋𝙃𝘼́ 𝙎𝘼̆́𝘾 𝙈𝘼̀𝙐 𝙍𝙐̛̣𝘾 𝙍𝙊̛̃ 𝘾𝙐̀𝙉𝙂 𝙏𝙃𝙀 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎𝙄𝘼  🌻🌻🌻

⏰ Thời gian: 𝟭𝟱𝗵𝟬𝟬, 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮̉𝘆, 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟭/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯 

📌 Địa điểm: Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗡𝟳, 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽 𝗚𝗶𝗮́𝗽 𝗩𝗼̃ 𝗖𝗵𝗶́ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴, 𝗣.𝗣𝗵𝘂́ 𝗛𝘂̛̃𝘂, 𝗧𝗣.𝗧𝗵𝘂̉ Đ𝘂̛́𝗰, 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠 

———————— 

Với chủ đề “𝙂𝙡𝙤𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨”, hành trình trải nghiệm tinh hoa kiến trúc đương đại đậm chất Châu Âu tại 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙖 sẽ làm thỏa mãn mọi giác quan của những vị khách khó tính.

🏵️ 𝗤𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝗼̀𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝘃𝗮̀𝗼 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘆 𝗰𝗮̉𝗺 𝘅𝘂́𝗰, 𝗵𝗼̀𝗮 𝗾𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗯𝘂̛́𝗰 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮𝗻 đ𝗮 𝘀𝗮̆́𝗰, 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗿𝘂́𝗰 đ𝗮̂̀𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁.

🏵️ 𝗖𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 đ𝗼́𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗧𝗣.𝗧𝗵𝘂̉ Đ𝘂̛́𝗰. 𝗩𝗮̀ 𝗵𝗼̛𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁, 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟯 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 – 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗻𝗴 (𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟯 𝗰𝗵𝗶̉) đ𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝘀𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 đ𝗼́𝗻 “𝗽𝗵𝗮́𝗶 đ𝗲̣𝗽” đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗮 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗿𝗮 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻. 

👉👉👉 Chỉ còn 1 ngày, nhanh tay nhận ngay tấm vé khám phá nét đẹp rạng rỡ của The Classia và sở hữu chính sách ưu đãi tốt nhất trong giai đoạn này. 

Hân hạnh chào đón Quý khách hàng tham gia hành trình trải nghiệm sắc màu cùng The Classia!

—————— 

THE CLASSIA PHÁT TRIỂN BỞI TẬP ĐOÀN KHANG ĐIỀN (KDH) 

✍️ Để trở thành thành viên của cộng đồng tinh anh, liên hệ ngay 👇👇

🔸DREAM HOME: Pháp Lý Tường Minh – Vững Tin Mua Bán

🌐 Website: https://dreamhomeland.vn/

🌐Landing Page: https://khangdientheclassia.com/

🔸Hotline: 0862 093 788

#TheClassia #KhangDien #BanGiaoHuongVuotThoiGian #NhaCoSanVuon #NhaLienThoSangTrong