🍀 🍀 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐀: “𝐍𝐡𝐞̣ 𝐠𝐚́𝐧𝐡’’ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂Đ𝐓 🍀 🍀 

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘭𝘺́ 𝘬𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘢́𝘯 đ𝘢̃ 𝘤𝘰́ 𝘴𝘰̂̉ đ𝘰̉ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘰̂, 𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘰̣̂ 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ đ𝘢̃ 𝘴𝘢̆̃𝘯 𝘴𝘢̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰; 𝘵𝘢̣𝘪 𝘛𝘩𝘦 𝘊𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘢 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘢̀𝘪 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘵𝘢̀𝘪 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘊Đ𝘛 𝘴𝘢𝘯 𝘴𝘦̉ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘶𝘢 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘭𝘢̃𝘪 𝘴𝘶𝘢̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 “𝘯𝘩𝘦̣ 𝘨𝘢́𝘯𝘩” 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘰𝘢́𝘯.

Khách hàng sử dụng gói vay ngân hàng có thể chọn 1 trong 3 chương trình hỗ trợ lãi suất như sau:

🌷 LS cố định 0%/năm và AHG trong 12 tháng và chiết khấu thêm 3% trên giá bán

🌷 LS cố định 1,5%/năm và AHG trong 18 tháng

🌷 LS cố định 3,5%/năm và AHG trong 24 tháng

Được 6 ngân hàng uy tín hậu thuẫn bao gồm: 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐢𝐧𝐛𝐚𝐧𝐤, 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐧𝐤, 𝐁𝐈𝐃𝐕, 𝐌𝐁 𝐁𝐚𝐧𝐤, 𝐓𝐏 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐤 mang đến các gói vay hấp dẫn & lãi suất cạnh tranh cho cư dân tương lai của The Classia.

(*) 𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐂𝐒𝐁𝐇. 🌺 🌺 

—————— 

THE CLASSIA PHÁT TRIỂN BỞI TẬP ĐOÀN KHANG ĐIỀN (KDH) 

✍️ Để trở thành thành viên của cộng đồng tinh anh, liên hệ ngay 👇👇

🔸DREAM HOME: Pháp Lý Tường Minh – Vững Tin Mua Bán

🌐 Website: https://dreamhomeland.vn/

🌐Landing Page: https://khangdientheclassia.com/

🔸Hotline: 0862 093 788

#TheClassia #KhangDien #BanGiaoHuongVuotThoiGian #NhaCoSanVuon #NhaLienThoSangTrong