🍀 🍀 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐀 – 𝐍𝐔𝐎̂𝐈 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐌𝐎̛ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 🍀 🍀

🏠 🏠 𝐶𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑡𝑜̂̉ 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ. 𝑁ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑇ℎ𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎 – 𝑛𝑜̛𝑖 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 – 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛:

☀ ☀ 𝐆𝐥𝐨𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐚 ☀ ☀

⏰  Thời gian: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 | 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲, 𝟎𝟏.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟑

🚗  Địa điểm: Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝟕, 𝐏. 𝐏𝐡𝐮́ 𝐇𝐮̛̃𝐮, 𝐓𝐏. 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌

Hãy có một ngày cuối tuần thong thả đón hoàng hôn cùng thành viên trong gia đình, cảm nhận The Classia theo cách riêng của gia đình bạn:

🌷 Hòa mình vào hoàng hôn giữa không gian thơ mộng

🌷  Tiệc nhẹ trong khuôn viên rộng thoáng cùng gia đình

🌷  Chiêm ngưỡng từng đường nét kiến trúc tinh tế và sang trọng

🌷  Tham quan những căn nhà mẫu theo trường phái Neo Classic và Indochine

🌷  Tận hưởng chính sách ưu đãi duy nhất tại sự kiện

𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒂 – 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̂́𝒄 𝒎𝒐̛ 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 – đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ đ𝒐́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏!

—————— 

THE CLASSIA PHÁT TRIỂN BỞI TẬP ĐOÀN KHANG ĐIỀN (KDH) 

✍️ Để trở thành thành viên của cộng đồng tinh anh, liên hệ ngay 👇👇

🔸DREAM HOME: Pháp Lý Tường Minh – Vững Tin Mua Bán

🌐 Website: https://dreamhomeland.vn/

🌐Landing Page: https://khangdientheclassia.com/

🔸Hotline: 0862 093 788

#TheClassia #KhangDien #BanGiaoHuongVuotThoiGian #NhaCoSanVuon #NhaLienThoSangTrong